Systeemtherapie

 

Kenmerkend voor systeemtherapie is dat partners of gezinsleden samen in behandeling kunnen zijn. Systeemtherapie gaat over het begrijpen van problemen door ze in een bredere context te zien. Het gaat niet om oorzaak en gevolg maar meer om wat en wie beïnvloedt elkaar en waar leidt dat toe.

 

Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Samen staan we niet alleen stil bij problemen, maar zoeken we ook naar de kracht in jullie systeem.

 

Voorbeelden waarbij systeemtherapie kan helpen

  • Je staat als ouders niet op 1 lijn in de opvoeding.
  • Je ervaart spanningen met je familie, ouders en/of schoonouders in uw relatie en gezin
  • Je weet niet hoe om te gaan met de vele vragen die uw nieuwe samengesteld gezin oproept
  • Je voorkomen dat je partner of je kind de relatie verbreekt of te snel uit huis gaat
  • Als je met je broer/zus een conflict hebt